Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - PFRON - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Program “Aktywny Samorząd” 2023

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację modułu II programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W ramach tego modułu oferowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe […]

Czytaj więcej

Konkurs “Otwarte Drzwi”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do udziału w konkursie “Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie. Tekst alternatywny plakatu: U góry umieszczono loga Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i konkursu “Otwarte Drzwi”. Pod grafikami zamieszczono następujące informacje: Konkurs dla absolwentów! Zapraszamy do udziału w konkursie “Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym […]

Czytaj więcej

ABSOLWENT z przyszłością

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem Fundacji Możesz Więcej, która rozpoczęła realizację projektu pod nazwą “ABSOLWENT z przyszłością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u co najmniej 21, spośród 70 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej […]

Czytaj więcej

Projekt “Absolwent” – szkolenie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Absolwent”, w ramach którego realizowane będzie bezpłatne szkolenie wraz z możliwością odbycia stażu zawodowego po zakończeniu szkolenia. Oferta szkolenia skierowana jest do Studentów i Absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Elementy księgowości z fakturowaniem W ramach szkolenia odbędzie się 105 godzin zajęć w formie zdalnej! Aby wziąć udział w projekcie “Absolwent” należy spełniać poniższe kryteria: być studentem ostatniego roku studiów […]

Czytaj więcej

Dostępne zwiedzanie Biblioteki Narodowej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępnego zwiedzania Biblioteki Narodowej. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do udziału w zwiedzaniu Biblioteki Narodowej, w ramach którego zapewnione zostanie tłumaczenie na język migowy i prowadzenie zwiedzania z uwzględnieniem udziału osób niewidomych i słabowidzących. Zainteresowani zaproszeni są do przesyłania zgłoszeń do udziału w zwiedzaniu w terminach zaplanowanych na styczeń: 23 stycznia 2023 (poniedziałek) godzina 10:00 (grupa 1), 25 stycznia 2023 (środa) godzina 14:00 (grupa […]

Czytaj więcej

Mieszkanie dla Absolwenta

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta. Program jest skierowany do osób, które: są osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu słuchu, uzyskały tytuł absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej w ciągu 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, poszukują lub podjęły zatrudnienie, ale nie mają możliwości […]

Czytaj więcej