Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - ABSOLWENT z przyszłością - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Kobieta ubrana w jasny płaszcz siedzi na wózku inwalidzkim trzymając obiema rękoma za koła. W tle jest zabudowa miasta.

ABSOLWENT z przyszłością

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem Fundacji Możesz Więcej, która rozpoczęła realizację projektu pod nazwą “ABSOLWENT z przyszłością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u co najmniej 21, spośród 70 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowej indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.
Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (tylko 14 Uczestników Projektu z niepełnosprawnością o stopniu lekkim) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011 numer 127 pozycja 721, z poźniejszymi zmianami) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej to znaczy ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
 • zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • grupowe poradnictwo zawodowe;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 56 Uczestników Projektu;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • staży aktywizacyjny dla 50 Uczestników Projektu;

Co jest oferowane w ramach projektu:

 • stypendium stażowe;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • dodatek motywacyjny do 450 zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:
Biuro Projektu: ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce
Telefon: 577-999-418
e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Alternatywna treść plakatu dostępna jest pod grafiką.

Opis plakatu:
ABSOLWENT z przyszłością
Zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, które:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej to znaczy ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną, posiadają dyplom wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • nie korzystają z tych samych form wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów.

Oferujemy:

 • zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej,
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 65 Uczestników Projektu,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże aktywizacyjne dla 50 Uczestników Projektu.

Zapewniamy:

 • stypendium stażowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • dodatek motywacyjny do 450 złotych miesięcznie,
 • ofert pracy,
 • profesjonalne wsparcie doradcze.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pod tym tekstem znajduje się zdjęcie młodej kobiety ubranej w jasny płaszcz siedzącej na wózku inwalidzkim, która obiema rękami trzyma obręczy kół. W tle za nią widoczna jest zabudowa miasta. Fotografia pochodzi z portali Freepik.

Pod grafiką jest ciąg dalszy tekstu:
Biuro projektu: ul. Kasztanowa 12.34, 25-555 Kielce
telefon: 557 999 418
i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Termin realizacji projektu: 01.12.2022 do 30.09.2024

Na samym dole widoczne są logotypy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Możesz Więcej.


Data publikacji: 10 lutego 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 3