Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Serwis Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Informacje na temat pomocy dla studentów z niepełnosprawnościami studiujących w UJK.
Godło RPCentrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nas

Aktualności

Aktualności, wydarzenia, komunikaty

„Absolwent w drodze do kariery”

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektu Fundacji Heros "Absolwent w drodze do kariery Fundacja Heros aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, a obecnie prowadzi rekrutację do wcześniej wspomnianego projektu Jest on współfinansowany ze środków PFRON Co oferujemy Udział w atrakcyjnych stażach

Czytaj dalej
Zobacz wszystkie

Uniwersytet Otwarty na Potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie doradców edukacyjnych i psychologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem nieodpłatnych dyżurów doradców, realizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Otwarty na Potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami”.

Dowiedz się więcej
Przejdź do góry