Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami -
Godło RP


Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o nas

Aktualności

Aktualności, wydarzenia, komunikaty

23 luty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Jest  obchodzony w dniu 23 lutego. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Zaburzenie depresyjne jest chorobą, w jej leczeniu ważne są poniższe

Czytaj dalej
Zobacz wszystkie

Uniwersytet Otwarty na Potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Pokój indywidualnych konsultacji w Centrum Wsparcia. Po środku stoi niski drewniany stolik, a wokół niego stoją niebieskie meble: kanapa, fotel i pufa oraz czerwone krzesło.

Wsparcie doradców edukacyjnych i psychologiczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem nieodpłatnych dyżurów doradców, realizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Otwarty na Potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami”.

Dowiedz się więcej