Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Czytaj więcej

Wesołych Świąt!

Czytaj więcej

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa

Czytaj więcej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Aktywny Samorząd” moduł 2

Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Kontynuujemy realizację modułu 2 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / […]

Czytaj więcej

4 marca – Światowy Dzień Otyłości

Czytaj więcej

3 marca – Światowy Dzień Słuchu

Światowy Dzień Słuchu został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 3 marca – jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie. Problemy ze słuchem stały się obecnie schorzeniem cywilizacyjnym i dotykają coraz młodszych grup wiekowych. Więcej o Światowym Dniu Słuchu na stronie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Czytaj więcej