Wejście do głównego gmachu Biblioteki Narodowej, do którego prowadzą schody. Przed budynkiem rośnie trawa oraz krzewy. Schody są zadaszone.

Dostępne zwiedzanie Biblioteki Narodowej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępnego zwiedzania Biblioteki Narodowej. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do udziału w zwiedzaniu Biblioteki Narodowej, w ramach którego zapewnione zostanie tłumaczenie na język migowy i prowadzenie zwiedzania z uwzględnieniem udziału osób niewidomych i słabowidzących. Zainteresowani zaproszeni są do przesyłania zgłoszeń do udziału w zwiedzaniu w terminach zaplanowanych na styczeń:

  • 23 stycznia 2023 (poniedziałek) godzina 10:00 (grupa 1),
  • 25 stycznia 2023 (środa) godzina 14:00 (grupa 2).

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Pani Agnieszki Głowackiej: a.glowacka@bn.org.pl

Liczba uczestników zwiedzania jest ograniczona do 30 osób w każdej z grup.

Czas zwiedzania dla każdej grupy wynosi około 1 godziny i 30 minut.

W poprzednich latach czytelnie Biblioteki Narodowej zostały zmodernizowane. Uczestnicy planowanych spotkań będą mogli poznać nie tylko nową infrastrukturę, bogatą historię i różnorodność zbiorów, lecz również aspekty dostępności ważne dla osób ze szczególnymi potrzebami aktualnie poszukujących informacji i wiedzy. W Czytelniach na stanowiskach komputerowych wyposażonych w sprzęt i programy asystujące uruchomiliśmy zaktualizowane licencje programów odczytu ekranu, powiększenia obrazu i rozpoznawania tekstu (OCR). Do dyspozycji Czytelników oddane zostało także urządzenie lektorskie.

W ramach Projektu “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” podejmowane jest między innymi:

  • opracowanie i udostępnienie cyfrowych kopii rękopisów w formacie dostępnym dla użytkowników programów odczytu ekranu,
  • zwiększenie dostępności informacji dla osób głuchych i słabosłyszących (przygotowanie i udostępnienie tekstów informacyjnych w serwisach WWW w formie nagrań w języku migowym),
  • zwiększenie dostępności komunikacji w obsłudze osób głuchych i słabosłyszących (zastosowanie tłumacza języka migowego online),
  • konsultacje wprowadzanych rozwiązań z użytkownikami, w tym konsultowanie zakresu tekstów informacyjnych w języku migowym na stronę internetową, a także konsultowanie z użytkownikami niewidomymi i słabowidzącymi zastosowania elektronicznego systemu wsparcia orientacji przestrzennej, dodatkowo wspartego dedykowanymi opisami dostępności otoczenia budynku, środków transportu, ze wskazówkami dróg dojścia.

Projekt pod nazwą “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Data publikacji: 2 stycznia 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 3