Młodzi kobieta i mężczyzna w strojach absolwentów skaczą do góry trzymając w rękach zwinięte dyplomy. Nad nimi jest napis: "Szkolenia - staże - praca" oraz "Start kariery", a pomiędzy nimi jest wybuchowy dymek z napisem "Nie zwlekaj!".

Projekt “Absolwent” – szkolenie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Absolwent”, w ramach którego realizowane będzie bezpłatne szkolenie wraz z możliwością odbycia stażu zawodowego po zakończeniu szkolenia. Oferta szkolenia skierowana jest do Studentów i Absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Elementy księgowości z fakturowaniem

W ramach szkolenia odbędzie się 105 godzin zajęć w formie zdalnej!

Aby wziąć udział w projekcie “Absolwent” należy spełniać poniższe kryteria:

 • być studentem ostatniego roku studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich;
 • być absolwentem do 5 lat po ukończeniu studiów wyższych;
 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • być mieszkańcem województwa Świętokrzyskiego;
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostawać bez zatrudnienia.

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w projekcie:

 • szkolenia specjalistyczne wraz z atrakcyjnym stypendium szkoleniowym;
 • dodatek motywacyjny;
 • ubezpieczenie NNW na cały czas trwania projektu;
 • otrzymasz Certyfikat i zaświadczenie potwierdzające odbycia szkolenia
 • możliwość odbycia staży zawodowego po szkoleniu (3 do 6 miesięcy) wraz ze stypendium stażowym;
 • wsparcie Trenera pracy;
 • możliwość podniesienia kompetencji zawodowych;
 • płynne przejście ze ścieżki naukowej na ścieżkę zawodową.

Zapraszamy do przesyłam cv na adres mailowy kielce@ffm.pl z dopiskiem “Szkolenie księgowość”

Kontakt :
Telefon: 739 976 571 lub 534 036 447
E-mail: kielce@ffm.pl
Adres: ul. Planty 16c/5 Kielce.

Oferta realizowana jest w ramach projektów współfinansowanych ze środków PFRON, wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z Regulaminem projektu.

Opis plakatu znajduje się pod grafiką.
Opis alternatywny plakatu:
Od góry widoczny napis: “Szkolenia – Staże – Praca” oraz tekst: “Start kariery”. Pod napisem jest rysunek młodych ludzi: kobiety i mężczyzny, którzy ubrani są w togi oraz birety. Skaczą do góry trzymając w rękach zwinięte w rulon dyplomy. Pomiędzy nimi znajduje się wybuchający dymek z napisem “Nie zwlekaj”.
Pod grafiką znajduje się tekst:
Jeśli jesteś:

 • osobą z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • realizującą ostatni rok nauki w szkole wyższej bądź będącą
 • absolwentem do pięciu lat po ukończeniu szkoły wyższej.

Czekają na ciebie!

 • szkolenia zawodowe,
 • dodatek motywacyjny,
 • staże zawodowe,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • wsparcie prawnika, psychologa,
 • pośrednictwo pracy.

Fundacja Fuga Mundi, ul. Planty 16c lokal 5, 25-502 Kielce
kielce@ffm.pl; 534-036-447; 739-976-571
U dołu plakatu znajdują się logotypy Fundacji Fuga Mundi oraz PFRONu. Po środku zaś jest napis: “Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.


Data publikacji: 18 stycznia 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 5