Informacja o terminach wypłat stypendium

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi terminów wypłat stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w marcu 2022 roku.

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy ulicy Domaszowskiej od czwartku 24 lutego 2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu i wynikające z niej utrudnienia. Zmiany w organizacji ruchu Ruch jednokierunkowy na ulicy Domaszowskiej obowiązujący dotychczas do skrzyżowania (ronda) z ulicą Poleską i Żniwną, zacznie obowiązywać również na odcinku 150 metrów za tym skrzyżowaniem w stronę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Na ulicy Poleskiej na odcinku 50 metrów w kierunku […]

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Modułu Drugiego programu pilotażowego “Aktywny Samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Aktywny Samorząd w 2022 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację modułu II programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W ramach tego modułu oferowana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe […]

Czytaj więcej

Projekt “Absolwent”

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem “Absolwent” realizowanym przez Fundację Fuga Mundi. Z myślą o osobach młodych, kończących studia w nadziei na płynne przejście ze ścieżki naukowej na zawodową, powstał projekt pod nazwą “ABSOLWENT”. Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich) oraz absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły wyższej posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności. Fundacja gwarantuje: szkolenia specjalistyczne i stypendium szkoleniowe, dodatek […]

Czytaj więcej

Informacje o terminach wypłat stypendium

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi terminów wypłat stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w lutym 2022 roku.

Czytaj więcej