Projekt “Aktywizacja = Praca bez barier”

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Aktywizacja = Praca bez barier”. Jest on realizowany przez Consultor Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca […]

Czytaj więcej

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami – szkolenie

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniu online pod tytułem „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami”. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku. Podczas szkolenia będzie można uzyskać informacje o formalno-prawnych aspektach zakładania działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną także procedury rejestracji jednoosobowej działalności, a także obowiązki przyszłego przedsiębiorcy wobec ZUS-u. Ponadto poruszona będzie również kwestia zasad ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności […]

Czytaj więcej

Konferencja “Polskie Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne”

W dniach od 20.10.2022 do 21.10.2022 odbyła się organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konferencja pod hasłem “Polskie Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne”. Do udziału w wydarzeniu i wygłoszenia prelekcji zostali również zaproszeni reprezentanci Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami z tej konferencji.

Czytaj więcej

Praca w dniu 31.10.2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2022 roku (poniedziałek) zgodnie z Zarządzeniem nr 108/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dnia wolnego od pracy w Uczelni, biuro Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz Pracownia Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami w Bibliotece Uniwersyteckiej będą nieczynne.

Czytaj więcej

Przyjmowanie dokumentów – informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w dniach od 26 września 2022 roku do 14 października 2022 roku. Studenci pierwszych roczników mogą składać wnioski w terminie od 1 października 2022 roku do 14 października 2022 roku. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w Centrum komplet dokumentów wraz z kserokopią orzeczenia. Dodatkowo należy przedłożyć […]

Czytaj więcej

“Niewidzialna niepełnosprawność”

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia wystawy “Niewidzialna niepełnosprawność”. Ekspozycję organizuje Instytut Dizajnu w Kielcach wraz z Kołem Plakatu i Grafiki Cyfrowej w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie Instytutu Dizajnu.

Czytaj więcej