Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Projekt "Aktywizacja = Praca bez barier" - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Dwóch młodych mężczyzn i trzy młode kobiety siedzą przy stole ubrani w eleganckie stroje. Zwróceni są z uśmiechem w stronę fotografa.

Projekt “Aktywizacja = Praca bez barier”

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Aktywizacja = Praca bez barier”. Jest on realizowany przez Consultor Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023.

Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 roku życia. Z województwa świętokrzyskiego udział w projekcie weźmie 120 osób (54 kobiety i 66 mężczyzn) w tym:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.
  • osoby co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Cele główne projektu:

  • Wzrost aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Wzrost kwalifikacji lub kompetencji zawodowych.
  • Wzrost doświadczenia zawodowego uczestników, u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy, stażu zawodowego.
  • Wzrost umiejętności poszukiwania pracy u uczestników, u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.
  • Wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy u uczestników, u których zdiagnozowano potrzebę pośrednictwa pracy.

Po udziale w Projekcie minimum 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt w sprawie Projektu:

Karolina Kaźmierczak
E-mail: k.kazmierczak@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91.
Adres: Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mieszka Pierwszego 6, 20-610 Lublin


Data publikacji: 17 listopada 2022; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 2