Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Zmiana organizacji ruchu - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Kilka nałożonych na siebie znaków drogowych ostrzegających przed pracami drogowymi.

Zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy ulicy Domaszowskiej od czwartku 24 lutego 2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu i wynikające z niej utrudnienia.

Zmiany w organizacji ruchu

  • Ruch jednokierunkowy na ulicy Domaszowskiej obowiązujący dotychczas do skrzyżowania (ronda) z ulicą Poleską i Żniwną, zacznie obowiązywać również na odcinku 150 metrów za tym skrzyżowaniem w stronę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
  • Na ulicy Poleskiej na odcinku 50 metrów w kierunku ulicy Sandomierskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
  • Na ulicy Żniwnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania (ronda) z ulicą Poleską i Domaszowską zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.
  • Na ulicach Górnej i Zbożowej umożliwiony zostanie wjazd jednokierunkowy na te ulice od ulicy Domaszowskiej. Na odcinkach ulic Górnej i Zbożowej od granicy robót do ulicy Taylora będzie obowiązywać ruch dwukierunkowy.

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z pracami drogowymi autobusy linii 8, 13, 53, 109 i 114 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

  • linia numer 8 w kierunku Uniwersytecka UJK nie wjedzie w ulicę Poleską. Od skrzyżowania ulic Poleskiej, Sandomierskiej i Szczecińskiej autobusy pojadą ulicą Sandomierską, następnie skręcą w ulicę Morcinka, dalej ulicą Taylora, którą dotrą do pętli przy ulicy Żniwnej, a potem do przystanku Uniwersytecka UJK. Trasa powrotna w kierunku Osiedle Ślichowice pozostaje bez zmian.
  • linia numer 13 w kierunku Uniwersytecka UJK i Żniwna nie wjedzie w ulicę Domaszowską. Od skrzyżowania ulic Domaszowskiej, Górnej i Wiejskiej autobusy pojadą ulicą Górną, a następnie skręcą w ulicę Taylora, którą dojadą do pętli przy ulicy Żniwnej, a dalej właściwą trasą. Trasa powrotna w kierunku Kolberga pozostaje bez zmian zgodnie z obowiązującym objazdem.
  • linia numer 53 w kierunku Morcinka – działki pozostaje bez zmian. Trasa powrotna w kierunku Częstochowska będzie przebiegać ulicami Taylora i Żniwną, a dalej według trasy zgodnie z obowiązującym objazdem.
  • linia numer 109 w kierunku Morcinka-działki pozostaje bez zmian. Trasa powrotna w kierunku Osiedle Ślichowice będzie przebiegać ulicą Sandomierską aż do skrzyżowania z ulicą Poleską i Szczecińską. Dalsza trasa pozostaje bez zmian.
  • linia numer 114 w kierunku Żniwna nie wjedzie w ulicę Domaszowską. Od skrzyżowania ulic Domaszowskiej, Górnej i Wiejskiej autobusy pojadą ulicą Górną, a następnie skręcą w ulicę Taylora, którą dojadą do ulicy Żniwnej, a dalej właściwą trasą. Trasa powrotna w kierunku Piekoszowska pętla pozostaje bez zmian zgodnie z obowiązującym objazdem.

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dojazd do biura Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Do kampusu przy ulicy Śląskiej cały czas można dojechać zarówno od ulicy Domaszowskiej (korzystając z objazdu), jak i Sandomierskiej. Jednakże sugerujemy korzystanie z dojazdu od ulicy Sandomierskiej z powodu możliwości tworzenia się korków w ciągu ulicy Leszczyńskiej.

Dojazd do Pracowni Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami

Dojazd do kampusu przy ulicy Uniwersyteckiej od skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Żniwnej i Poleskiej jest niemożliwy. Należy skorzystać z objazdu i dotrzeć albo ulicą Górną, albo ulicą Domaszowską do ulicy Taylora, a nią następnie do ulicy Żniwnej i dalej wiaduktem nad drogą ekspresową S74 do ulicy Uniwersyteckiej. Powrót z kampusu do miasta będzie możliwy ulicą Żniwną do skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Poleskiej i Żniwnej, a dalej według obowiązujących wcześniej objazdów.

Komunikat ze strony UJK


Data publikacji: 22 lutego 2022; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 0