Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Konferencja (Nie)pełnosprawni na rynku pracy - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Troje pracowników Centrum Wsparcia i współorganizator Konferencji pozują do zdjęcia w sali konferencyjnej. Za nimi stoją roll-upy.

Zjazd Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Konferencja (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

W dniach 7 i 8 listopada 2023 roku pracownicy Centrum Wsparcia uczestniczyli w Zjeździe Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy, wydarzenia zorganizowane zostały przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację Łódź Akademicką i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Zjeździe Pełnomocników udział wziął pan Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który przedstawił etapy prac nad projektem Ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami; w tym programy asystencji osobistej czy mieszkania dla absolwentów. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z założeniami e-learningu jako narzędzia zwiększenia świadomości i wiedzy na temat dostępności i równych szans osób ze szczególnymi potrzebami.
Podczas drugiego dnia – to jest Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy miało miejsce podsumowanie poprzednich edycji konferencji oraz wskazanie nowych wyzwań i celów na kolejne lata dotyczące osób z niepełnosprawnościami, wręczone zostały nagrody im. Zbigniewa Suchoripy za szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania środowiska osób z niepełnosprawnościami. W trakcie konferencji odbywały się również Akademickie Targi Pracy Osób z Niepełnosprawnościami. Pobyt w Łodzi był kolejną okazją do wymiany doświadczeń w obszarze wspierania osób ze szczególnymi potrzebami, a także podzielenia się dobrymi praktykami z przedstawicielami innych uczelni.


Data publikacji: 20 listopada 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 27