Logo programu "Aktywny Samorząd": zielona osoba poruszająca się na pomarańczowym wózku inwalidzkim wpisuje się w kontury Polski, obok symbole osób głuchych i niewidomych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Aktywny Samorząd” moduł 2

Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kontynuujemy realizację modułu 2 – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w Systemie Obsługi Wsparcia Finansowego (SOW)  już od 1 marca.

Wnioski przyjmujemy do: 31 marca 2024 roku – jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/


Data publikacji: 6 marca 2024; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 2   Liczba odwiedzin w sumie: 96