Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Pracownicy Centrum Wsparcia wraz z prowadzącą konferencję i trojgiem pracowników z innych uczelni stoją przed budynkiem Wydziału, w którym odbywało się wydarzenie.

VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Pracownicy Centrum Wsparcia wzięli udział w VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami, którego organizatorem tradycyjnie było Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas 2-dniowego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wystąpień przedstawicieli różnych uczelni oraz organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zapoznali się między innymi z zasadami tutoringu akademickiego na przykładzie Politechniki Wrocławskiej, niezwykle inspirujący wykład na temat pasji i wizji w pracy w obszarze zapewniania dostępności wygłosił Pan Ireneusz Białek, dyrektor Centrum Dostępności w Uniwersytecie Jagiellońskim. O znaczeniu i prawidłowej organizacji miejsc wyciszeń w przestrzeni uczelni opowiadała Pani Monika Miąskowiak, specjalista ds. dostępności architektonicznej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto uczestnicy poznali formy wsparcia dla osób z dysleksją i innymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania proponowane studentom w spektrum autyzmu, a także zasady organizacji dostępnych wydarzeń kulturalnych w uczelni.
Oprócz oficjalnych wystąpień Forum było okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się dobrymi praktykami i poznania wielu osób zajmujących się wspieraniem studentów z niepełnosprawnościami w uczelniach z różnych regionów Polski.


Data publikacji: 2 października 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 18