Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Umowa o współpracy z PFRON - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Umowa o współpracy z PFRON

Wychodząc naprzeciw potrzebom studiujących osób z niepełnosprawnościami, pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 03.03.2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy. Przewidziane jest organizowanie konferencji i sympozjów naukowych, a także innych działań sprzyjających szeroko pojętej aktywizacji społeczno-zawodowej. Współpraca będzie dotyczyła głównie ochrony interesów, praw oraz zaspokajania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Data publikacji: 30 czerwca 2017; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 7