Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Praktyki studenckie w PFRONie - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Praktyki studenckie w PFRONie

Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z praktyk studenckich w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Departamencie ds. Teleinformatyki.

PFRON oferuje możliwość realizacji praktyk w zakresie:

 • obsługi incydentów (pierwsza linia wsparcia) lub
 • testowania oprogramowania.

Dzięki praktykom realizowanym w PFRON studenci będą mieli możliwość:

 • zrealizować praktyki w dynamicznym, doświadczonym zespole,
 • podjęcia interesujących, ambitnych wyzwań,
 • dostępu do najnowszych technologii i narzędzi IT,
 • zdobycia praktycznej wiedzy między innymi z obsługi incydentów i zgłoszeń,
 • odbycia praktyk w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze,
 • realizacji praktyk w trybie hybrydowym,
 • uzyskania doświadczenia zawodowego w sektorze państwowym.

Pełna oferta praktyk studenckich dostępna jest na stronie internetowej PFRONu.

Dodatkowe informacje w zakresie:

Plakat promujący praktyki. Treść plakatu w formie dostępnej znajduje się pod grafiką.
Treść plakatu:
Nagłówek o treści: Praktyki studenckie w IT.
Zapraszamy na praktyki studenckie w Departamencie do spraw Teleinformatyki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu obsługi incydentów (pierwsza linia wsparcia) lub testowania oprogramowania.
Wymagania wobec kandydatów:

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji biurowych,
 • zaangażowanie i chęć rozwoju w obszarze IT,
 • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, w tym umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

Wymogi formalne:

 • skierowanie z uczelni na praktykę,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapewniamy:

 • dynamiczny, doświadczony zespół (nad napisem jest rysunek przedstawiający trzech stojących obok siebie ludzi),
 • dostęp do najnowszych technologii i narzędzi IT (nad napisem jest rysunek przedstawiający mikroprocesor),
 • tryb hybrydowy praktyk (nad napisem jest rysunek przedstawiający dwoje ludzi, pomiędzy którymi są narysowane dwie strzałki – każda “wychodzi” z jednego człowieka i wskazuje na drugiego),
 • doświadczenie zawodowe w sektorze państwowym (nad napisem jest rysunek przedstawiający człowieka, pod którym umieszczono trzy zachodzące na siebie gwiazdki).

Informacje:

Więcej informacji o praktykach, w tym o sposobach aplikowania: strona Biuletynu Informacji Publicznej PFRONu.
Hasło końcowe: Dołącz ITy!
W prawym dolnym rogu plakatu umieszczono logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Data publikacji: 14 listopada 2022; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 2