Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mieszkanie dla Absolwenta

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta.

Program jest skierowany do osób, które:

 • są osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu słuchu,
 • uzyskały tytuł absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej w ciągu 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • poszukują lub podjęły zatrudnienie, ale nie mają możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie pracują lub chciałyby pracować.

W ramach programu “S-A-M!” – Mieszkanie dla Absolwenta można otrzymać środki na wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. Z dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania można korzystać nawet przez 3 lata.

W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 procent kosztów najmu, od 13 do 24 miesiąca – 70 procent kosztów najmu, a w ostatnim okresie, czyli od 25 do 36 miesiąca 40 procent kosztów najmu. Maksymalna miesięczna kwota dofinansowania w czwartym kwartale 2022 r. dla województwa świętokrzyskiego wynosi:

 1. dla miasta Kielce:
  • dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 2005 zł;
  • dla pozostałych uczestników programu: 1478 zł;
 2. dla gmin sąsiadujących z miastem Kielce:
  • dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 1857 zł;
  • dla pozostałych uczestników programu: 1368 zł;
 3. dla pozostałych gmin:
  • dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego: 1709 zł;
  • dla pozostałych uczestników programu: 1259 zł;

Informacje o wotach dofinansowania dla poszczególnych województw znajdują się na stronie internetowej PFRONu.

Szczegóły dotyczące programu “S-A-M” – Mieszkanie dla Absolwenta dostępne są na stronie Programu oraz pod numerem telefonu 41 23 09 700 lub 41 23 09 741.

Program finansowany jest ze środków PFRON. Można skorzystać z niego w PCPR w powiecie w miejscu zamieszkania (wyjątki stanowią: Kielce gdzie będzie to MOPR i Staszów, gdzie będzie to Starostwo Powiatowe).

Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia.


Data publikacji: 15 grudnia 2022; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 6