Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Konferencja "Uczymy otwartości - edukacja włączająca" - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Konferencja “Uczymy otwartości – edukacja włączająca”

“Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat” te słowa Normana Vincenta Peale, głosiciela teorii pozytywnego myślenia były mottem przewodnim konferencji “Uczymy otwartości – edukacja włączająca”, która odbyła się 23 marca 2023 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Współorganizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Cel konferencji to poszerzenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności w zakresie wdrażania edukacji włączającej. Wśród zaproszonych gości dr hab. Beata Jachimczak, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i jednocześnie współtwórczyni idei edukacji włączającej w Polsce wygłosiła niezwykle inspirujący wykład dotyczący szans i wyzwań edukacji włączającej w świetle wdrażanych zmian. Uczestnicy konferencji mieli ponadto możliwość wysłuchania wystąpień na temat koncepcji uważnego nauczyciela i jego roli w szkolnej ocenie funkcjonalnej, a także zapoznać się z działalnością Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku-Kamiennej na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Po zakończeniu części konferencyjnej odbyła się część warsztatowa, uczestnicy mogli wybrać jeden z pięciu interesujących ich obszarów: “Szkolna ocena funkcjonalna jako narzędzie w warsztacie pracy nauczyciela edukacji włączającej”, “Wykorzystanie IT w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami”, “Rozwój psychofizyczny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, “Uniwersalne projektowanie w przestrzeni edukacyjnej”, “Elementy muzykoterapii w edukacji włączającej”.
W wydarzeniu brali udział również pracownicy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.


Data publikacji: 30 marca 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 2