Grafika przedstawia różne rodzaje niepełnosprawności: niepełnosprawność ruchową, wzorku, słuchu i mowy. Po środku jest napis "3 grudnia", od którego biegną linie do wszystkich rysunków przedstawiających różne oblicza niepełnosprawności.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. To święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku ma przypominać o problemach i trudnościach, z jakimi zmagają się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, głuche, z niepełnosprawnością intelektualną i innymi rodzajami niepełnosprawności. W tym dniu szczególnie należy podkreślać konieczność podejmowania i wspierania działań prowadzących do niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami i oferowania różnorakich rozwiązań, które sprawią, że świat stanie się dostępny dla wszystkich.
Życzymy Państwu, by w otaczającej nas rzeczywistości i ludziach było coraz mniej barier, a społeczeństwo będzie wdrażało nowe rozwiązania, dzięki którym będą mogli Państwo czuć się swobodnie, bezpiecznie i na swoim miejscu.

O Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami napisano również na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Infographic plik wektorowy utworzone przez macrovector – pl.freepik.com


Data publikacji: 3 grudnia 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 18