Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - 19 maja - Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
W sześciokątach są grafiki oznaczające media społecznościowe, a także symbole niepełnosprawności oraz narzędzia telefonii komórkowej.

19 maja – Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (z języka angielskiego “Global Accessibility Awareness Day”, w skrócie GAAD). Ten dzień jest ukierunkowany szczególnie na dostępność cyfrową.

Kwestię dostępności cyfrowej reguluje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z którą treści publikowane przez podmioty publiczne muszą spełniać wymogi dostępności.

Co to w praktyce oznacza? Między innymi:

  • każdy obrazek znajdujący się na stronie internetowej (również na fanpage’u na portalach społecznościowych) lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego musi posiadać tekst alternatywny (czyli zwięzły opis tego, co znajduje się na obrazku – wyjątek tu stanowią obrazki mające charakter dekoracyjny),
  • każda strona internetowa musi posiadać narzędzia, dzięki którym będzie można z niej korzystać bez użycia myszy, tylko za pomocą klawiatury,
  • każda strona internetowa musi posiadać narzędzia, dzięki którym możliwe będzie powiększenie i pomniejszenie rozmiaru tekstu lub zmiana kolorystyki witryny na kontrastową,
  • materiały filmowe umieszczane na stronach muszą posiadać napisy (przedstawiające nie tylko wypowiadane kwestie, ale również dźwięki otoczenia oraz muzykę) i audiodeskrypcję (czyli dźwiękowy opis tego, co aktualnie się dzieje w filmie).

Logotypy unijne projektu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako podmiot publiczny, również jest obowiązany do dostosowania treści cyfrowych tak, aby były one dostępne.
Nasza uczelnia realizuje projekt “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z zadań projektu jest blok szkoleń z obszaru podniesienia świadomości niepełnosprawności, podczas których omawiane są również zagadnienia z zakresu dostępności cyfrowej.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uzyskana wiedza – bezcenna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i kontaktu z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.


Data publikacji: 19 maja 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 1