Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Dostępne zwiedzanie zmodernizowanych Czytelń Biblioteki Narodowej - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
Wejście do głównego gmachu Biblioteki Narodowej, do którego prowadzą schody. Przed budynkiem rośnie trawa oraz krzewy. Schody są zadaszone.

Dostępne zwiedzanie zmodernizowanych Czytelń Biblioteki Narodowej

Zapraszamy studentów i pracowników do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zwiedzania zmodernizowanej Biblioteki Narodowej. Zwiedzający poznają bardzo ciekawe aspekty funkcjonowania Biblioteki Narodowej i jej historii, a także nowe udogodnienia dostępności (między innymi elektroniczny system wsparcia orientacji przestrzennej, stanowiska komputerowe w Czytelniach, usługę tłumacza PJM online). Zwiedzanie będzie tłumaczone na język migowy (PJM).

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe są przyjmowane do udziału w zwiedzaniu w następujących terminach:

  • 18 kwietnia 2023, godz. 10:00,
  • 20 kwietnia 2023, godz. 10:00,
  • 9 maja 2023, godz. 10:00,
  • 11 maja 2023, godz. 10:00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.glowacka@bn.org.pl

Do Biblioteki Narodowej można dzwonić korzystając z usługi tłumacza języka migowego online. Tłumacz jest dostępny tutaj: LINK.

Czas zwiedzania wynosi około 1 godziny i 30 minut.
Osoby głuche i słabosłyszące lub niewidome i słabowidzące mogą zgłaszać się razem z osobami towarzyszącymi. Zwiedzanie jest otwarte.

Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej można pobrać wskazówki dojazdu i dojścia z przystanków do budynków Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim w Warszawie. Wskazówki dostępne są tutaj: LINK.

Zwiedzanie jest organizowane w ramach Projektu pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Data publikacji: 4 kwietnia 2023; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 1