Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - zmiana trasy - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy ulicy Domaszowskiej od czwartku 24 lutego 2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu i wynikające z niej utrudnienia.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z pracami drogowymi autobusy linii 8, 13, 53, 109 i 114 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dojazd do biura Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Do kampusu przy ulicy Śląskiej cały czas można dojechać zarówno od ulicy Domaszowskiej (korzystając z objazdu), jak i Sandomierskiej. Jednakże sugerujemy korzystanie z dojazdu od ulicy Sandomierskiej z powodu możliwości tworzenia się korków w ciągu ulicy Leszczyńskiej.

Dojazd do Pracowni Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami

Dojazd do kampusu przy ulicy Uniwersyteckiej od skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Żniwnej i Poleskiej jest niemożliwy. Należy skorzystać z objazdu i dotrzeć albo ulicą Górną, albo ulicą Domaszowską do ulicy Taylora, a nią następnie do ulicy Żniwnej i dalej wiaduktem nad drogą ekspresową S74 do ulicy Uniwersyteckiej. Powrót z kampusu do miasta będzie możliwy ulicą Żniwną do skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Poleskiej i Żniwnej, a dalej według obowiązujących wcześniej objazdów.

Komunikat ze strony UJK