Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - wizyta studyjna - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Logotypy unijne projektu
W ramach realizacji projektu “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” pracownicy naszej Uczelni uczestniczyli w wizycie studyjnej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas pobytu mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Prorektor do spraw studenckich i kształcenia prof. Joanną Wójcik, a także zapoznania się z działalnością Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, w tym z racjonalnymi dostosowaniami procesu kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami przedstawionymi przez panią Annę Rutz – Pełnomocniczką Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami i jednocześnie Przewodniczącą Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczestnicy mieli okazję poznać rozwiązania w zakresie wsparcia psychologicznego w ramach działalności Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM, zaprezentowano również ofertę Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, odbyło się także spotkanie ze studentami działającymi w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UAM “Ad Astra”.

W ramach wizyty uczestnicy mogli pospacerować po pięknym i kwitnącym Ogrodzie Botanicznym UAM, a także wziąć udział w treningu bocci prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Wizyta miała niezwykle bogaty i owocny przebieg, a pracownicy Centrum Wsparcia z przyjemnością powrócą do Poznania już we wrześniu, aby uczestniczyć w VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Wizyta organizowana w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Logotypy unijne projektu
W ramach realizacji projektu “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” pracownicy naszej Uczelni uczestniczyli w wizycie studyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się z rodzajami wsparcia edukacyjnego dla studentów z niepełnosprawnościami, adaptacjami procesu kształcenia oraz formami wsparcia psychologicznego. Zaprezentowano również ofertę Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych, w tym urządzenia do tworzenia grafik wypukłych, druku 3D, wydruków wielkoformatowych na różnych powierzchniach oraz precyzyjny laser do wycinania obiektów, pracownicy z zainteresowaniem poznawali możliwości takich urządzeń. Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

Wizyta organizowana w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.