Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - światowy dzień świadomości autyzmu - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Od 2 kwietnia 2008 roku obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto to ma na celu uświadamiać społeczeństwo o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

Jako symbol solidarności z “autystami” ustanowiono kolor niebieski, którym 2 kwietnia są między innymi podświetlane popularniejsze budynki w większych miastach (w Polsce na przykład Pałac Kultury i Nauki). Z uwagi na to, że autyzm dotyka również kobiety (przez długi czas autyzm był obserwowany cztery razy częściej u mężczyzn niż u kobiet), budynki są również oświetlane w różowych barwach. Dodatkowo w centrach handlowych z myślą o osobach z autyzmem są zarządzane tak zwane “ciche godziny”.

Aktualnie uważa się, że na rozwój zaburzeń autystycznych wpływa wiele uwarunkowań. Badacze najczęściej wymieniają nieprawidłowy rozwój lub wczesne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, spowodowane przez czynniki genetyczne. Przyczyn autyzmu dopatruje się również w czynnikach związanych z rozwojem cywilizacyjnym. Osoby z tym zaburzeniem napotykają trudności z komunikacją, postrzeganiem świata oraz prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Pamiętajmy, że spojrzenie na świat oczami “autystów” nie jest ani lepsze, ani gorsze – jest po prostu inne.

Wpis o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.