Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - sukces - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Uprzejmie Państwa informujemy, że opublikowane zostały wyniki (dostępne pod linkiem) przeprowadzonej w roku akademickim 2020/2021 ankiety oceniającej obsługę administracyjną studentów UJK. Badanie to wykonano w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Bardzo nas cieszy, że Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami uzyskało najwyższą ocenę w obszarze obsługi studentów (równorzędnie z Centrum Nauki i Kultury).
Wykres średnich ocen jednostek UJK. Najwyżej są CWOzN i CNiK z oceną 4,69. Na III miejscu jest Biblioteka z oceną 4.66.
Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i uznanie!