Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - staż - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu “Aktywizacja = Praca bez barier”. Jest on realizowany przez Consultor Spółka z ograniczoną oodpowiedzialnością oraz współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2022 do 30 czerwca 2023.

Obszar realizacji: województwo lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia 360 osób z niepełnosprawnościami – z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 roku życia. Z województwa świętokrzyskiego udział w projekcie weźmie 120 osób (54 kobiety i 66 mężczyzn) w tym:

poprzez realizowane wsparcie bezpośrednie dla tych osób, które przyczynić się ma do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym rynku pracy.

Cele główne projektu:

Po udziale w Projekcie minimum 87 osób znajdzie zatrudnienie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt w sprawie Projektu:

Karolina Kaźmierczak
E-mail: k.kazmierczak@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91.
Adres: Consultor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mieszka Pierwszego 6, 20-610 Lublin

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem “Absolwent” realizowanym przez Fundację Fuga Mundi.

Z myślą o osobach młodych, kończących studia w nadziei na płynne przejście ze ścieżki naukowej na zawodową, powstał projekt pod nazwą “ABSOLWENT”.

Projekt skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich) oraz absolwentów do 5 lat po ukończeniu szkoły
wyższej posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Fundacja gwarantuje:

Kontakt:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą projektu Fundacji Heros “Absolwent w drodze do kariery”.

Fundacja Heros aktywizuje zawodowo osoby z niepełnosprawnością, a obecnie prowadzi rekrutację do wcześniej wspomnianego projektu. Jest on współfinansowany ze środków PFRON.

Co oferujemy?

Udział w atrakcyjnych stażach zawodowych:

1845,94 zł brutto miesięcznie stypendium stażowego, zwrot za dojazdy z i na staż, oraz dodatek motywacyjny 400 zł miesięcznie wypłacany w trakcie udziału w projekcie (nie dłużej niż 12 miesięcy).

Udział w szkoleniach:

Oferujemy także pośrednictwo pracy i oferty pracy.

Zapraszamy:

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane do przesyłania CV na adres: magdalena.malczewska@fundacjaheros.org