Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - seminarium - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi udziału w otwartym seminarium Biblioteki Narodowej na temat: “Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich od dziewiętnastego do dwudziestego wieku”.

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do osób niewidomych i słabowidzących oraz osób głuchych i słabosłyszących.

Referat wygłosi Pani dr hab. Katarzyna Błachowska, Uniwersytet Warszawski.

Otwarte seminarium naukowe odbędzie się dnia 28 marca 2023 roku w formie online i będzie tłumaczone na język migowy. Prezentacja zostanie adaptowana dla osób z ograniczeniami widzenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: m.zejmis@bn.org.pl

Projekt pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi seminarium naukowego online organizowanego w Bibliotece Narodowej.

Wydarzenie odbędzie się 28 lutego 2023 roku. Treści będą tłumaczone na język migowy oraz z prezentacją adaptowaną do potrzeb odbiorców niewidomych i słabowidzących.
Pani dr Magdalena Palica (Naukowa Biblioteka Miasta Trewiru) wygłosi referat na temat “Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa Naukowej Biblioteki Miasta Trewiru”.
Zainteresowani proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres: m.zejmis@bn.org.pl

Przyjmowane są także zgłoszenia do udziału w zwiedzaniu Biblioteki Narodowej, w ramach którego zapewniono tłumaczenie na język migowy i prowadzenie zwiedzania z uwzględnieniem udziału osób niewidomych i słabowidzących. Zainteresowani zaproszeni są do przesyłania zgłoszeń udziału w zwiedzaniu w terminie zaplanowanym na luty, to jest: 23 lutego 2023 (czwartek) godzina 10:00.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Pani Agnieszki Głowackiej: a.glowacka@bn.org.pl
Liczba uczestników zwiedzania jest ograniczona do 30 osób.
Czas zwiedzania wynosi około 1 godziny i 30 minut.

Z użytkownikami niewidomymi i słabowidzącymi konsultowane jest działanie systemu elektronicznego wsparcia orientacji przestrzennej i zastosowania wskazówek związanych z dostępnością otoczenia, budynku oraz środków transportu, przystanków i ścieżek dojścia do Biblioteki Narodowej.

W sprawie konsultowania zastosowanego wsparcia należy kontaktować się drogą mailową: m.zejmis@bn.org.pl

W ramach Projektu “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” podejmowane są między innymi:

Projekt pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.