Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - praktyki - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z praktyk studenckich w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w Departamencie ds. Teleinformatyki.

PFRON oferuje możliwość realizacji praktyk w zakresie:

Dzięki praktykom realizowanym w PFRON studenci będą mieli możliwość:

Pełna oferta praktyk studenckich dostępna jest na stronie internetowej PFRONu.

Dodatkowe informacje w zakresie:

Plakat promujący praktyki. Treść plakatu w formie dostępnej znajduje się pod grafiką.
Treść plakatu:
Nagłówek o treści: Praktyki studenckie w IT.
Zapraszamy na praktyki studenckie w Departamencie do spraw Teleinformatyki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu obsługi incydentów (pierwsza linia wsparcia) lub testowania oprogramowania.
Wymagania wobec kandydatów:

Wymogi formalne:

Zapewniamy:

Informacje:

Więcej informacji o praktykach, w tym o sposobach aplikowania: strona Biuletynu Informacji Publicznej PFRONu.
Hasło końcowe: Dołącz ITy!
W prawym dolnym rogu plakatu umieszczono logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.