Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - PJM - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy studentów i pracowników do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zwiedzania zmodernizowanej Biblioteki Narodowej. Zwiedzający poznają bardzo ciekawe aspekty funkcjonowania Biblioteki Narodowej i jej historii, a także nowe udogodnienia dostępności (między innymi elektroniczny system wsparcia orientacji przestrzennej, stanowiska komputerowe w Czytelniach, usługę tłumacza PJM online). Zwiedzanie będzie tłumaczone na język migowy (PJM).

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe są przyjmowane do udziału w zwiedzaniu w następujących terminach:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.glowacka@bn.org.pl

Do Biblioteki Narodowej można dzwonić korzystając z usługi tłumacza języka migowego online. Tłumacz jest dostępny tutaj: LINK.

Czas zwiedzania wynosi około 1 godziny i 30 minut.
Osoby głuche i słabosłyszące lub niewidome i słabowidzące mogą zgłaszać się razem z osobami towarzyszącymi. Zwiedzanie jest otwarte.

Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej można pobrać wskazówki dojazdu i dojścia z przystanków do budynków Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim w Warszawie. Wskazówki dostępne są tutaj: LINK.

Zwiedzanie jest organizowane w ramach Projektu pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniu online pod tytułem „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami”. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku.

Podczas szkolenia będzie można uzyskać informacje o formalno-prawnych aspektach zakładania działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną także procedury rejestracji jednoosobowej działalności, a także obowiązki przyszłego przedsiębiorcy wobec ZUS-u. Ponadto poruszona będzie również kwestia zasad ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie będzie na bieżąco tłumaczone przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne są na stronie Ośrodka Poznań Biznes Partner.