Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - laptop - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

W związku z zarządzeniem Rektora nr 162/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach informujemy Państwa o możliwości wypożyczenia laptopów w ramach umowy użyczenia. Szczegóły dotyczące tej formy wsparcia znajdują się w zarządzeniu Rektora nr 32/2021.