Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - konkurs - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do udziału w konkursie “Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie.

Tekst alternatywny do plakatu znajduje się poniżej grafiki.

Tekst alternatywny plakatu:
U góry umieszczono loga Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i konkursu “Otwarte Drzwi”. Pod grafikami zamieszczono następujące informacje:
Konkurs dla absolwentów!
Zapraszamy do udziału w konkursie “Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.
Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

Prace można składać w następujących kategoriach:

  1. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  2. rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
  3. dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  4. rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 roku.
Zapraszamy do udziału!
Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
Więcej informacji na stronie: otwartedrzwi.pfron.org.pl