Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - kartka z kalendarza - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

3 grudnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. To święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku ma przypominać o problemach i trudnościach, z jakimi zmagają się osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, głuche, z niepełnosprawnością intelektualną i innymi rodzajami niepełnosprawności. W tym dniu szczególnie należy podkreślać konieczność podejmowania i wspierania działań prowadzących do niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami i oferowania różnorakich rozwiązań, które sprawią, że świat stanie się dostępny dla wszystkich.
Życzymy Państwu, by w otaczającej nas rzeczywistości i ludziach było coraz mniej barier, a społeczeństwo będzie wdrażało nowe rozwiązania, dzięki którym będą mogli Państwo czuć się swobodnie, bezpiecznie i na swoim miejscu.

O Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami napisano również na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Infographic plik wektorowy utworzone przez macrovector – pl.freepik.com

Od roku 1988 obchodzony jest dzisiaj Światowy Dzień AIDS. Wydarzenie to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia WHO i promuje walkę z tą chorobą, a także koncentruje uwagę ludzi na bieżących problemach epidemii HIV. Również ten dzień zaprasza do solidarności z osobami chorymi na AIDS.

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wspiera również osoby z przewlekłymi chorobami. Zapraszamy do zakładki Kontakt, a także do Harmonogramu, gdzie można zapoznać się z ofertą wsparcia psychologicznego. Przypominamy również o funkcjonującym na naszej uczelni Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji, oferującym profesjonalną pomoc psychologiczną.

Zapraszamy również do zapoznania się opisem Światowego Dnia AIDS na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju.

Dziś obchodzimy po raz 30 w Polsce Międzynarodowy Dzień Białej Laski – dzień poświęcony osobom niewidomym i niedowidzącym.

Z tej okazji życzymy wszystkim osobom, które zmagają się z chorobami narządu wzroku, by otaczający ich świat był coraz bardziej dostępny, a medycyna stwarzała nowe możliwości i rozwiązania, dzięki którym rzeczywistość niewidomych stanie się bardziej przyjazna.

Dzisiejsze święto – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – obchodzone jest od 30 lat. 10 października 1992 roku Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health), postanowiła co roku upowszechniać politykę zdrowia psychicznego oraz edukować społeczność w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Każdego roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma przypisane konkretne hasło. W tym roku brzmi ono następująco: “Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”.

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oferuje możliwość wsparcia ze strony doradców edukacyjnych oraz psychologów. Terminy dyżurów są dostępne na stronie Harmonogramu Wsparcia.

Przypominamy również o działającym na UJK Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychoedukacji. Szczegóły oraz oferta pomocy dostępne są na stronie Centrum.

Szczegóły dotyczące Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego dostępne są na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (z języka angielskiego “Global Accessibility Awareness Day”, w skrócie GAAD). Ten dzień jest ukierunkowany szczególnie na dostępność cyfrową.

Kwestię dostępności cyfrowej reguluje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z którą treści publikowane przez podmioty publiczne muszą spełniać wymogi dostępności.

Co to w praktyce oznacza? Między innymi:

Logotypy unijne projektu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako podmiot publiczny, również jest obowiązany do dostosowania treści cyfrowych tak, aby były one dostępne.
Nasza uczelnia realizuje projekt “Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Jednym z zadań projektu jest blok szkoleń z obszaru podniesienia świadomości niepełnosprawności, podczas których omawiane są również zagadnienia z zakresu dostępności cyfrowej.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uzyskana wiedza – bezcenna.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach i kontaktu z Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Od 2 kwietnia 2008 roku obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto to ma na celu uświadamiać społeczeństwo o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

Jako symbol solidarności z “autystami” ustanowiono kolor niebieski, którym 2 kwietnia są między innymi podświetlane popularniejsze budynki w większych miastach (w Polsce na przykład Pałac Kultury i Nauki). Z uwagi na to, że autyzm dotyka również kobiety (przez długi czas autyzm był obserwowany cztery razy częściej u mężczyzn niż u kobiet), budynki są również oświetlane w różowych barwach. Dodatkowo w centrach handlowych z myślą o osobach z autyzmem są zarządzane tak zwane “ciche godziny”.

Aktualnie uważa się, że na rozwój zaburzeń autystycznych wpływa wiele uwarunkowań. Badacze najczęściej wymieniają nieprawidłowy rozwój lub wczesne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, spowodowane przez czynniki genetyczne. Przyczyn autyzmu dopatruje się również w czynnikach związanych z rozwojem cywilizacyjnym. Osoby z tym zaburzeniem napotykają trudności z komunikacją, postrzeganiem świata oraz prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. Pamiętajmy, że spojrzenie na świat oczami “autystów” nie jest ani lepsze, ani gorsze – jest po prostu inne.

Wpis o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.