Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - dział współpracy i wymiany międzynarodowej - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza studentów z niepełnosprawnościami na spotkanie dotyczące naboru i realizacji wyjazdów w ramach Programu Erasmus plus w roku akademickim 2022/2023. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2022 o godzinie 16:00 w budynku Biblioteki w Sali nr 1.35 (parter).

Dzięki Programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Erasmus plus to zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji językowych. Wymiana pomaga w kształtowaniu takich cech jak odpowiedzialność, niezależność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

W ramach promowania równych szans i włączenia do Programu wszystkich studentów, na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości wsparcia udziału osób z orzeczoną niepełnosprawnością przy pomocy specjalnych mechanizmów dedykowanych tej grupie studentów.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 308
erasmus@ujk.edu.pl

Agnieszka Wilczkowska tel. 041 349 72 73; e-mail: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl
Magdalena Malaga tel. 041 349 70 82; e-mail: magdalena.malaga@ujk.edu.pl

Więcej informacji na stronie Erasmus.