Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Szkolenie pt. "Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami". - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Szkolenie pt. “Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

Logotypy unijne projektu

W dniach 17 i 24 listopada oraz 1 grudnia 2020 r. odbyły się szkolenia pt. “Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania materiałów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na szczególne potrzeby. Na szkoleniu przedstawione zostały zasady i wytyczne dotyczące treści internetowych w oparciu o Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Omówiono dostępność architektoniczną,  informacyjno – komunikacyjną w oparciu o zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r.

Szkolenie organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Data publikacji: 1 grudnia 2020; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 1