Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Szkolenie dla pracowników: "Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami" - zaproszenie - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Szkolenie dla pracowników: “Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami” – zaproszenie

Logotypy unijne projektu

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu dla pracowników: “Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania materiałów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na szczególne potrzeby. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady i wytyczne dotyczące treści internetowych w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.

Szkolenie planowane jest w trybie zdalnym w dniach:

  • 17 listopada 2020 r.- nabór do 13 listopada 2020 r.
  • 24 listopada 2020 r.- nabór do 20 listopada 2020 r.
  • 1 grudnia 2020 r.- nabór do 27 listopada 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną terminy mogą ulec zmianie.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (pobierz formularz) na adres: agata.slomkiewicz@ujk.edu.pl.

Szkolenie organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Data publikacji: 14 października 2020; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 0