Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

STYPENDIUM SPECJALNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019 należy składać w terminie od 17 września do 12 października 2018 r. w BON przy ulicy Śląskiej.

Studenci I r. I stopnia i I r. II stopnia mogą składać dokumenty o przyznanie stypendium od 1 października 2018 r.

Należy złożyć następujące dokumenty:

Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku,
Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów,
Oświadczenie o zapoznaniu się studenta/członka rodziny z klauzula informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (UWAGA! Podpisuje tylko student).
Są one dostępne na stronie CWOzN w zakładce Stypendium specjalne → Do pobrania.


Data publikacji: 14 września 2018; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 7