Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018 - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Relacja z Dni Jakości Kształcenia 2018

W dniach 24, 25 kwietnia 2018 r. po raz czwarty w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodzone były uroczyste Dni Jakości Kształcenia pod hasłem „Jakość bez granic”.
W ramach obchodów, pierwszego dnia (na poziomie ogólnouczelnianym), Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji zorganizowało sześć wydarzeń poświęconych tematyce wspierania studentów ze szczególnymi potrzebami w studiowaniu.

W pierwszej, oficjalnej części miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwszym z nich było wystąpienie przedstawicieli Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji oraz studentów z niepełnosprawnościami „Studiowanie z niepełnosprawnością w tle”. W wystąpieniu kierownik oraz pracownicy UCWiR przedstawili informacje dotyczące zadań realizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Punkt Interwencji Kryzysowej, wynikających z potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz procedury prowadzące do uruchomienia wsparcia w procesie studiowania. W drugiej części wystąpienia odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele studentów z niepełnosprawnościami: Aleksandra Suska, Aleksander Kossakowski, Karol Jędrzejczyk i Kacper Kozieł. Prowadzącą rozmowę była studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Aleksandra Lanckorońska. Tematyka panelu dotyczyła studiowania, rozwijania indywidualnych zainteresowań i pasji oraz planów i marzeń na przyszłość.

Drugim wydarzeniem było szkolenie „Działania profilaktyczne i system pomocy oraz dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnością psychiczną w różne dziedziny życia akademickiego” przeprowadzone przez panią mgr Dagmarę Sendur – doradę edukacyjnego Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na początku szkolenia prowadząca omówiła założenia wsparcia osób z niepełnosprawnościami psychicznymi w UJ, zapoznała ze specyfiką najczęściej spotykanych wśród studentów zaburzeń zdrowia psychicznego oraz przedstawiła programy: Konstelacja Lwa i Stacja Konstelacja dedykowane tej grupie studentów. Uczestnicy szkolenia obejrzeli film „Jestem człowiekiem”, przedstawiający potrzeby w studiowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

W ostatniej części szkolenia prowadząca prezentowała przykłady dobrych praktyk, odpowiadała na pytania dotyczące trudnych przypadków nietypowych zachowań studentów. Czterogodzinne szkolenie pochłonęło całą uwagę uczestników, a dyskusja zdawała się nie mieć końca.

W części z imprezami towarzyszącymi chętni mogli wziąć udział w różnych, interesujących warsztatach. Jednym z nich było wydarzenie przygotowane przez pracowników Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Marcina Matysa i Henryka Kaweckiego) „Wsparcie lektorów języków obcych w pracy ze studentami z dysfunkcjami wzroku”. Prowadzący przekazali podstawowe informacje o systemie Braile’a oraz jego możliwościach i ograniczeniach. Przedstawili rozwiązania przy dokonywaniu przekształcenia z czarnodruku na pismo brajlowskie oraz możliwości adaptacji podręczników do druku powiększonego. Szkolenie zawierało wiele ciekawych przykładów dostosowania materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak grafika dotykowa czy ilustracje dźwiękowe.

Równocześnie z warsztatem prowadzonym przez przedstawicieli KUL, w pracowni wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami w Bibliotece Uniwersyteckiej, chętni mogli zapoznać się ze sprzętem dostępnym na co dzień dla naszych studentów ze specjalnymi potrzebami. Warsztat „Prezentacja sprzętu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami” poprowadził pracownik UCWiR – mgr Sebastian Grabek. Uczestnicy uczyli się korzystać ze sprzętu dostępnego w pracowni oraz specjalistycznego oprogramowania wspomagającego dla osób z różnymi dysfunkcjami. Próbowali też czytać alfabet Braille’a i sterować specjalistyczną myszą za pomocą ruchów głowy. Mogli osobiście doświadczyć ile trudności w dostępie do materiałów dydaktycznych czy Internetu mają studenci z różnymi niepełnosprawnościami.

Wśród studentów dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat „Popularyzacja Polskiego Języka Migowego”, który poprowadziły siostry CODA (Children of Deaf Adults): mgr Stenia Zakrzewska i mgr Joanna Loeffler-Mazur – tłumaczki Polskiego Języka Migowego, oraz wychowawca w SOSW, nauczycielka Głucha – mgr Jolanta Krajewska, wraz z niesłyszącą uczennicą technikum. Studenci mogli poznać specyfikę komunikowania się Głuchych, wraz z prowadzącymi obalili mity na temat niesłyszących i słabosłyszących. Uczestnicy poznali też podstawowe znaki Polskiego Języka Migowego i mieli okazję „pomigać”.

Ostatni warsztat, cieszący się nie mniejszą popularnością niż pozostałe – „Specyfika pracy z osobami ze spektrum autyzmu”, prowadzony przez: mgr Agnieszkę Sydor – terapeutę zajęciowego, oligofrenopedagoga, mgr Małgorzatę Bera – oligofrenopedagoga, mgr Barbarę Krupa – pedagoga specjalnego, logopedę oraz mgr Małgorzatę Garbacz – filologa polskiego, neurologopedę – przedstawicielki Krajowego Towarzystwa Autyzmu (KTA) O/Kielce, wsparli swoją obecnością mama i syn – podopieczny KTA. Prowadzące przekazały najistotniejsze informacje o całościowych zaburzeniach rozwoju, omówiły sposoby radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi i rolę nauczyciela w organizowaniu procesów poznawczych osoby ze spektrum autyzmu. Uczestnicy warsztatu „z pierwszej ręki” mogli dowiedzieć się jak odbierany jest świat z perspektywy autyzmu.

Mamy nadzieję, że imprezy organizowane przez UCWiR przybliżyły uczestnikom wiele nie do końca poznanych aspektów doświadczania niepełnosprawności.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dni Jakości Kształcenia – 2018.


Data publikacji: 27 kwietnia 2018; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 8