Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Przyjmowanie dokumentów - informacja - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
W pomieszczeniu biurowym mężczyzna z prawej strony w szarej koszuli przekazuje mężczyźnie po lewej stronie w granatowej koszuli plik dokumentów przytrzymanych spinaczem klipsowym.

Przyjmowanie dokumentów – informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w dniach od 20 września 2021 roku do 15 października 2021 roku.
Studenci pierwszych roczników mogą składać wnioski w terminie od 1 października 2021 roku do 15 października 2021 roku.
Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w Centrum komplet dokumentów (do pobrania) wraz z kserokopią orzeczenia. Dodatkowo należy przedłożyć oryginał orzeczenia do wglądu.


Data publikacji: 13 września 2021; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 2