Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami” - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski
zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową
„Włączanie społeczne i zawodowe
osób z niepełnosprawnościami”,
która odbędzie się 15 października 2018 r.
w Centrum Edukacji Artystycznej,
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11 (Aula)

W referatach zaprezentowane zostaną wyniki badań nad czynnikami kontekstowymi – indywidualnymi i środowiskowymi, warunkującymi efektywność systemu wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz doświadczenia polskie i zagraniczne we włączaniu społecznym i zawodowym tej grupy osób.
Treści konferencji są adresowane do studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników placówek szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Program konferencji:

09:30 – 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 – 10:30 Otwarcie Konferencji
 • dr hab. Monika Szpringer prof. UJK – Prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski,
 • Dorota Habich – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Kazimierz Mądzik- Świętokrzyski Kurator Oświaty
10:30 – 11:00 Rodzina z osobą niepełnosprawną w systemie wsparcia społecznego
 • dr hab. ks. Witold Janocha prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
11:00 – 11:30 Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 • dr Katarzyna Zielińska – Król, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością
11:30 – 12:00 Kształcenie specjalne w społecznym modelu niepełnosprawności – kontekst inkluzji
 • dr Mirosław Rutkowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji
12:00 – 12:30 LUNCH
12:30 – 13:10 Funkcjonowanie osób z autyzmem w społeczeństwie

Funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera w społeczeństwie
 • mgr Natalia Habik – Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Kielce
 • mgr Małgorzata Garbacz – Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział Kielce
13:10 – 13:40 Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim jako jedna z determinant wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych
 • dr Jacek Szkurłat – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pedagogiki i Psychologii – Zakład Socjologii i Pracy Socjalnej
13:40 – 14:10 Włączające środowiska pracy – przykłady dobrej praktyki z wybranych krajów europejskich
 • dr Karol Bidziński – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Edukacji Szkolnej – Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka
14:10 PODSUMOWANIE

Data publikacji: 11 października 2018; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 7