Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Decyzje w sprawie stypendium dla studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP
W pomieszczeniu biurowym mężczyzna z prawej strony w szarej koszuli przekazuje mężczyźnie po lewej stronie w granatowej koszuli plik dokumentów przytrzymanych spinaczem klipsowym.

Decyzje w sprawie stypendium dla studentów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji oraz decyzji zmieniających dotyczących stypendium dla osób niepełnosprawnych do 23 listopada 2021 roku do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nieodebranie decyzji w terminie będzie skutkowało późniejszą wypłatą świadczenia.


Data publikacji: 16 listopada 2021; Autor: Sebastian Grabek


Liczba odwiedzin dzisiaj: 0   Liczba odwiedzin w sumie: 0