Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - zwiedzanie - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy studentów i pracowników do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zwiedzania zmodernizowanej Biblioteki Narodowej. Zwiedzający poznają bardzo ciekawe aspekty funkcjonowania Biblioteki Narodowej i jej historii, a także nowe udogodnienia dostępności (między innymi elektroniczny system wsparcia orientacji przestrzennej, stanowiska komputerowe w Czytelniach, usługę tłumacza PJM online). Zwiedzanie będzie tłumaczone na język migowy (PJM).

Zgłoszenia indywidualne lub grupowe są przyjmowane do udziału w zwiedzaniu w następujących terminach:

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: a.glowacka@bn.org.pl

Do Biblioteki Narodowej można dzwonić korzystając z usługi tłumacza języka migowego online. Tłumacz jest dostępny tutaj: LINK.

Czas zwiedzania wynosi około 1 godziny i 30 minut.
Osoby głuche i słabosłyszące lub niewidome i słabowidzące mogą zgłaszać się razem z osobami towarzyszącymi. Zwiedzanie jest otwarte.

Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej można pobrać wskazówki dojazdu i dojścia z przystanków do budynków Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim w Warszawie. Wskazówki dostępne są tutaj: LINK.

Zwiedzanie jest organizowane w ramach Projektu pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi seminarium naukowego online organizowanego w Bibliotece Narodowej.

Wydarzenie odbędzie się 28 lutego 2023 roku. Treści będą tłumaczone na język migowy oraz z prezentacją adaptowaną do potrzeb odbiorców niewidomych i słabowidzących.
Pani dr Magdalena Palica (Naukowa Biblioteka Miasta Trewiru) wygłosi referat na temat “Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa Naukowej Biblioteki Miasta Trewiru”.
Zainteresowani proszeni są o przesyłanie zgłoszeń na adres: m.zejmis@bn.org.pl

Przyjmowane są także zgłoszenia do udziału w zwiedzaniu Biblioteki Narodowej, w ramach którego zapewniono tłumaczenie na język migowy i prowadzenie zwiedzania z uwzględnieniem udziału osób niewidomych i słabowidzących. Zainteresowani zaproszeni są do przesyłania zgłoszeń udziału w zwiedzaniu w terminie zaplanowanym na luty, to jest: 23 lutego 2023 (czwartek) godzina 10:00.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Pani Agnieszki Głowackiej: a.glowacka@bn.org.pl
Liczba uczestników zwiedzania jest ograniczona do 30 osób.
Czas zwiedzania wynosi około 1 godziny i 30 minut.

Z użytkownikami niewidomymi i słabowidzącymi konsultowane jest działanie systemu elektronicznego wsparcia orientacji przestrzennej i zastosowania wskazówek związanych z dostępnością otoczenia, budynku oraz środków transportu, przystanków i ścieżek dojścia do Biblioteki Narodowej.

W sprawie konsultowania zastosowanego wsparcia należy kontaktować się drogą mailową: m.zejmis@bn.org.pl

W ramach Projektu “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” podejmowane są między innymi:

Projekt pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.