Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - słuch - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Światowy Dzień Słuchu został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 3. marca – jego celem jest podniesienie świadomości na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promocja profilaktyki słuchu na całym świecie.

Problemy ze słuchem stały się obecnie schorzeniem cywilizacyjnym i dotykają coraz młodszych grup wiekowych. Szacuje się, iż z poważnym niedosłuchem boryka się ponad 430 milionów ludzi na świecie, a na różne zaburzenia słuchu, które negatywnie wpływają na komfort w codziennej komunikacji, cierpi ponad 1,5 miliarda ludzi.

Więcej o Światowym Dniu Słuchu na stronie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.