Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Program - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla Absolwenta.

Program jest skierowany do osób, które:

W ramach programu “S-A-M!” – Mieszkanie dla Absolwenta można otrzymać środki na wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami. Z dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania można korzystać nawet przez 3 lata.

W pierwszych 12 miesiącach dofinansowanie wynosi 100 procent kosztów najmu, od 13 do 24 miesiąca – 70 procent kosztów najmu, a w ostatnim okresie, czyli od 25 do 36 miesiąca 40 procent kosztów najmu. Maksymalna miesięczna kwota dofinansowania w czwartym kwartale 2022 r. dla województwa świętokrzyskiego wynosi:

  1. dla miasta Kielce:
  2. dla gmin sąsiadujących z miastem Kielce:
  3. dla pozostałych gmin:

Informacje o wotach dofinansowania dla poszczególnych województw znajdują się na stronie internetowej PFRONu.

Szczegóły dotyczące programu “S-A-M” – Mieszkanie dla Absolwenta dostępne są na stronie Programu oraz pod numerem telefonu 41 23 09 700 lub 41 23 09 741.

Program finansowany jest ze środków PFRON. Można skorzystać z niego w PCPR w powiecie w miejscu zamieszkania (wyjątki stanowią: Kielce gdzie będzie to MOPR i Staszów, gdzie będzie to Starostwo Powiatowe).

Wnioski składane są wyłącznie drogą elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia.