Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - online - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi udziału w otwartym seminarium Biblioteki Narodowej na temat: “Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich od dziewiętnastego do dwudziestego wieku”.

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do osób niewidomych i słabowidzących oraz osób głuchych i słabosłyszących.

Referat wygłosi Pani dr hab. Katarzyna Błachowska, Uniwersytet Warszawski.

Otwarte seminarium naukowe odbędzie się dnia 28 marca 2023 roku w formie online i będzie tłumaczone na język migowy. Prezentacja zostanie adaptowana dla osób z ograniczeniami widzenia.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: m.zejmis@bn.org.pl

Projekt pod nazwą: “Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu “Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w szkoleniu online pod tytułem „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osób z niepełnosprawnościami”. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku.

Podczas szkolenia będzie można uzyskać informacje o formalno-prawnych aspektach zakładania działalności gospodarczej. Przedstawione zostaną także procedury rejestracji jednoosobowej działalności, a także obowiązki przyszłego przedsiębiorcy wobec ZUS-u. Ponadto poruszona będzie również kwestia zasad ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie będzie na bieżąco tłumaczone przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz zapisy dostępne są na stronie Ośrodka Poznań Biznes Partner.