Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - Domaszowska - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w dniu 10.03.2022 r., informacje dotyczące zmian organizacji ruchu w ejonie skrzyżowania alei Solidarności i alei Tysiąclecia Państwa Polskiego planowane od dnia 14.03.2022 r. zostały odroczone w czasie. O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacja z dnia 8.03.2022 r.

W związku z rozpoczęciem następnego etapu prac między innymi przy ulicy Domaszowskiej i alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w dniu 14.03.2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu i wynikające z niej utrudnienia.

W rejonie skrzyżowania alei Solidarności i alei Tysiąclecia Państwa Polskiego na obu jezdniach alei Solidarności oraz na dojazdach i wyjazdach ze skrzyżowania zostaną wyłączone lewe pasy ruchu. Ruch na wprost przez skrzyżowanie odbywał się będzie jednym (środkowym) pasem ruchu, ruch pasami do skrętu w prawo w aleję Tysiąclecia Państwa Polskiego będzie funkcjonował bez zmian.

Sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu zostanie wyłączona.

Zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania, ruch pieszych odbywać się będzie poprzez wyznaczone przejście po stronie północnej.

Z alei Tysiąclecia Państwa Polskiego (jadąc od strony ulicy Warszawskiej) możliwy będzie wyłącznie skręt w prawo w aleję Solidarności. Nie będzie możliwości jazdy przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Domaszowskiej. Dojazd do ulicy Domaszowskiej będzie możliwy poprzez aleję Solidarności i zawrotkę w sąsiedztwie skrzyżowania z aleją IX Wieków Kielc i ulicą Sandomierską.

Trasy przejazdów autobusów w okolicy skrzyżowania pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany mają obowiązywać będą przez około 1,5 miesiąca.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac przy ulicy Domaszowskiej od czwartku 24 lutego 2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu i wynikające z niej utrudnienia.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z pracami drogowymi autobusy linii 8, 13, 53, 109 i 114 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Dojazd do biura Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Do kampusu przy ulicy Śląskiej cały czas można dojechać zarówno od ulicy Domaszowskiej (korzystając z objazdu), jak i Sandomierskiej. Jednakże sugerujemy korzystanie z dojazdu od ulicy Sandomierskiej z powodu możliwości tworzenia się korków w ciągu ulicy Leszczyńskiej.

Dojazd do Pracowni Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami

Dojazd do kampusu przy ulicy Uniwersyteckiej od skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Żniwnej i Poleskiej jest niemożliwy. Należy skorzystać z objazdu i dotrzeć albo ulicą Górną, albo ulicą Domaszowską do ulicy Taylora, a nią następnie do ulicy Żniwnej i dalej wiaduktem nad drogą ekspresową S74 do ulicy Uniwersyteckiej. Powrót z kampusu do miasta będzie możliwy ulicą Żniwną do skrzyżowania (ronda) ulic Domaszowskiej, Poleskiej i Żniwnej, a dalej według obowiązujących wcześniej objazdów.

Komunikat ze strony UJK