Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - decyzje zmieniające - Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Godło RP

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji zmieniających dotyczących stypendium dla osób niepełnosprawnych do 30 listopada 2021 roku do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nieodebranie decyzji w terminie będzie skutkowało późniejszą wypłatą świadczenia.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji oraz decyzji zmieniających dotyczących stypendium dla osób niepełnosprawnych do 23 listopada 2021 roku do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nieodebranie decyzji w terminie będzie skutkowało późniejszą wypłatą świadczenia.

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji zmieniających dotyczących stypendium dla osób niepełnosprawnych do 25 listopada 2021 roku do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Nieodebranie decyzji w terminie będzie skutkowało późniejszą wypłatą świadczenia.